Tab

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF. Jedná se o velkoobjemové soubory, proto doba jejich stahování, v závislosti na velikosti souboru a rychlosti připojení, si může vyžádat delší dobu. Každý jednotlivý soubor doporučujeme stáhnout a potom otevřít v programu Adobe Reader.