Tab

Časopis Vojenská mysl začal vycházet v roce 1950, jako náhrada časopisu Vojenské rozhledy. Zveřejňoval příspěvky dopisovatelů z řad Československé armády a byl určen pro armádní důstojníky a generály. Vzhledem k tehdejším zásadám ochrany informací, byl časopis označen jako „Tajný“ a některá čísla dokonce jako „Přísně tajné“.

Rozkazem ministryně obrany č. 25, ze 4. 10. 2007, který se odvolává na ustanovení § 22 odst. 4 a § 157 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací byly stupně utajení dokumentů, které vznikly do 31. prosince 1992 (včetně časopisu Vojenská mysl) zrušeny.

Nabízíme vám plné znění ročníků 1961 až 1991, kdy byl časopis zrušen. Ročníky 1950 -1960 zveřejníme, jakmile dokončíme jejich převedení do digitální podoby. Činíme tak s vědomím, že tento časopis, který je svědectvím doby, upoutá široký okruh čtenářů zajímajících se o historii vojenství i pamětníky.

Pro vyhledávání můžete využít i modul Filtrovat v pravé horní části stránek. Do okénka Vyhledat...  napíšte hledaný výraz nebo jméno autora.

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF. K otevření je nutné mít nainstalován program Adobe Reader.