VR1 obalkaPředstavujeme Vám první letošní číslo Vojenských rozhledů, které i tentokrát obsahuje řadu čtenářsky atraktivních příspěvků od renomovaných autorů. Článek autorské dvojice Františka Mičánka a Josefa Procházky pojednává o tvorbě koncepčních dokumentů pro rozvoj Armády ČR s důrazem na Koncepci výstavby AČR, jejíž zpracování v těchto dnech vstupuje do finále. Článek prezentuje nejen širší souvislosti a nezbytnost existence tohoto koncepčního dokumentu pro další rozvoj ozbrojených sil, ale i možné metody jeho tvorby. Na něj navazuje polemický příspěvek Oldřicha Hoďánka, který doporučuje vrátit se k některým metodám a nástrojům strategického řízení, které jsme před lety opustili, přestože v sobě mají významný nevyužitý potenciál.

V článku zařazeném v rubrice „Bezpečnostní prostředí" přináší Richard Stojar zpětný pohled analytika na události kolem krizového vývoje na Ukrajině. Zamýšlí se nad příčinami neúspěchu ukrajinských ozbrojených sil ve snaze stabilizovat situaci na východě země a rovněž nad vojenskou politikou Ruské federace z hlediska uplatňování zásad hybridní války. Těsně za východní hranici Evropské unie jsou nicméně i jiné regiony, v současné době mimo naši pozornost, kde bezpečnostní situace může eskalovat do ozbrojeného konfliktu. Je to především Podněstří, o němž ve svém článku pojednává Lukáš Dyčka. Informativní článek Petra Zelinky, který zajímavou formou prezentuje informační zdroje týkající se Al-Káidy zaujme především ty čtenáře, kteří se systematicky věnují otázkám terorizmu.

Rubrika zabývající se vojenskými operacemi přináší dva články. Prvním je příspěvek Terezie Němcové, která se vrací k operaci „Operation Unified Protector" na území Libye. Autorka se v něm zamýšlí nad pojetím targetingu jako procesu výběru a stanovení priorit cílů a odpovídajících reakcí na ně, především s ohledem na kolaterální škody s dopadem na ochranu civilního obyvatelstva. Druhý článek, autorů Janky Kosecové a Milana Kubeši, popisuje a hodnotí stav systému sběru informací a vyhodnocovaní zkušeností z vojenských operací a výcviku v AČR, který je v NATO zjednodušeně označován pojmem „Lessons Learned".

Přejeme Vám, abyste v novém čísle našeho časopisu našli odpovědi na otázky, které Vás zajímají, a inspiraci pro svoji práci.

Redakce