ObalkyRedakce časopisu Vojenské rozhledy ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem pro Vás připravila zajímavou nabídku. Návštěvníci našich webových stránek si nyní mohou prohlédnout jednotlivá čísla a články Vojenských rozhledů z období první republiky. Nyní, jak jsme slíbili, nabízime i Vojenské rozhledy, které vycházely v době, kdy československá vláda působila v londýnském exilu - ročníky 1941-44.

 

Pravděpodobně ne každý ví, že náš časopis byl založen a začal vycházet již v roce 1920. Vydavatelem se stal Vojenský ústav vědecký. Instituce, která dostala do vínku vytvořit a rozvíjet československou vojenskou vědu, na jejímž základě byla budována armáda nového státu – samostatného Československa. Armáda, která vznikla z Československých legií, ale také z trosek bývalé rakousko-uherské armády musela řešit řadu problémů, které odpovídaly první polovině dvacátého století i mezinárodní mu bezpečnostnímu prostředí této doby. Tyto okolnosti i celkovou atmosféru právě Vojenské rozhledy v hojné míře odráží. Jsou jakýmsi svědectvím doby a zároveň dokumentem, který přináší i poučení a inspiraci pro současnost. Lze se zde dozvědět o zkušenostech z první světové války, o rozpacích, ale o nadšení při zavádění nové techniky a zbraní a zároveň o tehdejších názorech na charakter války budoucí.

My už dnes víme, jak to všechno dopadlo, proto čtení dobových názorů není bez zajímavosti. Je nutné si přiznat, že v podobné situaci se nacházíme i dnes. Rovněž se snažíme dohlédnout co nejdále do budoucnosti a rovněž nevíme, jak se věci vyvinou a jak se na dnešní dobu budou dívat generace, jež přijdou po nás.

Časopis Vojenské rozhledy vycházel do roku 1939, až do březnové okupace hitlerovským Německem. Byť nepravidelně, byl vydáván i po dobu druhé světové války, kdy československá vláda působila v londýnském exilu.

Závěrem bychom ještě rádi upozornili na možné menší obtíže, jež vás při seznamování se s tímto archivním obsahem mohou potkat. Jednotlivá čísla i samostatné články byly naskenovány a převedeny do formátu PDF. Tyto soubory jsou však v některých případech objemově větší a čtenáři s pomalejším internetovým připojením se proto musí obrnit trpělivosti při jejich stahování. Za to bychom se rádi omluvili, ale jinak to dnes bohužel řešit neumíme. Přesto Vám přejeme, abyste na našich stránkách nalezli hodně zajímavých a inspirativních informací.

Redakce