VR 2016 1 obalkaRedakce Vám nabízí první letošní číslo Vojenských rozhledů. Naleznete zde zajímavé příspěvky renomovaných i začínajících autorů z různých oblastí bezpečnosti, obrany a činnosti ozbrojených sil. Rádi bychom upoutali Vaši pozornost na články, které analyzují politiku Ruské federace ve vztahu k černomořskému regionu a zkušenosti Bundeswehru z afghánské mise. Hodnotný je i článek o úloze scénařů v procesu plánování schopností ozbrojených sil, který může inspirovat pracovníky na strategickém stupni řízení resortu obrany v procesu dalšího rozpracování „Koncepce výstavby AČR 2025“. Ostatní články mají převážně informativní charakter a svým tematickým zaměřením cílí na skupiny čtenářů, zabývajících se managementem rizik, ženijním vojskem, misemi OSN nebo plánováním údržby nemovitostí.

Jak jsme předem avizovali, časopis v tištěné podobě doznal drobné grafické úpravy. Pokud se Vám líbí nebo naopak, nelíbí, napište nám.