VR 2016 MC obalka

a

Mimořádné číslo Vojenských rozhledů je sestaveno z článků autorů, kteří se prezentovali na II. výroční mezinárodní konferenci Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany „Defence and Strategy - from Wales to Warsaw and beyond“, která se konala v Brně, ve dnech 13. a 14. června 2016. Články obsahují text, který je upravenou a rozšířenou verzi prezentovaných příspěvků. Jednotlivé články ve fulltextové podobě jsou k dispozici zde.