ObalkaLetošní druhé číslo našeho časopisu nabízí pestrou paletu článků, které mohou zaujmout jak čtenáře z řad ozbrojených sil, tak i civilní bezpečnostní komunity. Zamyšlení Jaroslava Padrnose o normách mezinárodního práva, jehož dodržování by mělo být zárukou mírové rovnováhy mezi státy, přichází v době flagrantního porušování těchto norem Ruskou federací na ukrajinském Krymu. Aktuální je i článek Jana Eichlera o souvislostech vývoje ve Středoafrické republice, kde vzhledem k sílícímu etnickému násilí Rada bezpečnosti OSN dne 6. prosince 2013 rozhodla o humanitární operaci s názvem Sangaris, pod vedením Francie.

O složitosti vývoje na Středním východě v souvislosti s izraelskou námořní blokádou pásma Gazy, ale i s dalšími okolnostmi pojednává ve svém příspěvku Libor Kutěj. Za pozornost stojí i článek Josefa Říhy s názvem Konfliktní potenciál vody a chaotická globální vodní politika.

Zdeněk Petráš se ve svém příspěvku opírá o vlastní znalosti a praktické zkušenosti z práce v orgánech Evropské unie a zamýšlí se nad aktuálně diskutovaným tématem společné evropské armády. Z pohledu praxe je zajímavý je i článek o bojových jednotkách AČR lehkého typu, jehož autorem je mladý důstojník Pavel Zahradníček.

V časopise najdete i příspěvek autorů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany o nové koncepci karierových kurzů, která již zohledňuje principy karierního řádu v duchu novelizovaného zákona č. 221 o vojácích z povolání.

Zájemci o teorii a praxi operačního umění zde naleznou druhou část příspěvku Jána Spišáka věnovaného tvorbě operačního schematu.

Čtenáři, zabývající se logistikou si jistě rádi přečtou příspěvek Romana Dufka a Miroslava Peciny o mnohonárodní alianční logistice z hlediska interoperability a informaci Martina Kurky o tom, jak se organizuje údržba techniky v operacích OSN. Dalším zajímavým příspěvkem je zamyšlení Aleše Olejníčka o ekonomických aspektech ozbrojených konfliktů.

V internetové verzi Vojenských rozhledů poprvé naleznete i dva články, které nejsou v tištěné verzi časopisu. Prvním je polemický článek autorů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií s názvem Zpráva o stavu zabezpečení obrany ČR v roce 2014 - mýty a realita, který je na našich stránkách od 22. 4. 2014 a který vyvolal širokou odezvu v resortu i mimo resort obrany. Druhým článkem je odborný příspěvek určený příslušníkům dělostřelectva o algoritmu přepočtu meteorologické zprávy METCM do formátu METEO-STŘEDNÍ.

Rádi bychom upozornili, že ke každému zveřejněnému článku je možné se vyjádřit. Jejich autoři i redakce se už těší na Vaše reakce.