Obecné pokyny

Obecné pokyny

Klíčová slova

  • Volte taková klíčová slova, která mají co nejobecnější použití. Vyhýbejte se přitom unikátním výrazům, u kterých je malá pravděpodobnost, že budou někdy v budoucnu ještě použity. Ve webové verzi Vojenských rozhledů jsou klíčová slova nazývána "značky" a umožňuji k sobě přiřadit články, zabývající se podobnou problematikou. Seznam doposud použitých klíčových slov naleznete zde nebo pod lištou "Seznam klíčových slov".

Bibliografické odkazy a citace

  • Pro použitou literaturu uváděnou za článkem platí od 1. 4. 2011 aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000. Dostupné na http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf.

Zveřejnění autorských příspěvků v časopise Vojenské rozhledy je bezplatné. Od r. 2013 se za články nevypláci autorský honorář.