Redakční rada

Nabídka akcí

Obal VM od1975

Redakce vám nabízí možnost seznámit se s obsahem dnes již historických vydání časopisu Vojenská mysl, který začal vycházet v roce 1950, jako náhrada časopisu Vojenské rozhledy. Časopis zveřejňoval příspěvky dopisovatelů z řad Československé armády a byl určen výhradně pro armádní důstojníky a generály. Nabízíme vám plné znění ročníků mezi lety 1961 a 1991, kdy byl časopis zrušen a nahrazen Vojenskými rozhledy, které znovu začaly vycházet po téměř padesáti letech. Činíme tak s vědomím, že tento časopis, který je svědectvím doby, upoutá široký okruh čtenářů zajímajících se o historii vojenství i pamětníky. Ročníky 1950-1960 zveřejníme, jakmile dokončíme jejich převedení do digitální podoby.