Vojenské rozhledy mimořádné číslo 2020

VR MC 2020 ObálkaKe stým „narozeninám“ časopisu redakce Vojenských rozhledů připravila mimořádné číslo, které se v těchto dnech distribuuje k adresátům podle běžného rozdělovníku. Bude k dispozici i u všech útvarů a zařízení Armády ČR. Kromě úvodního slova ministra obrany tam lze, kromě jiného, nalézt analytický článek o historii Vojenských rozhledů od roku 1920 až po současnost a několik článků popisujících, jak obsah časopisu odrážel rozvoj vybraných oblastí výstavby armády a vývoje obranné politiky v zrcadle času. Zajímavá je i vzpomínka na obnovitele časopisu PhDr. Jaroslava Jandy a rovněž i několik historických textů, které vyšly ve Vojenských rozhledech v době blížící se druhé světové války.

 

 

 

Vojenské rozhledy č. 3/2020

VR 3 2019 ObálkaPředkládáme vám třetí letošní číslo našeho časopisu. Obsahuje nejen články z oblasti   bezpečnostní a obranné politiky, strategického řízení, bezpečnostního prostředí, ale i z oblasti teorie a doktríny a výstavby ozbrojených sil. K webové verzi časopisu byly přiřazeny i dva recenzované články z letošního mimořádného čísla. Je zde uveřejněn i odkaz na článek z archivu, který byl publikovaný v našem časopise č.3/1920 „Prameny k dějinám našeho vojska“. Jedná se o rubriku, kde redakce časopisu pravidelně soustřeďovala příspěvky pro případné bádání. 

Tyto i další články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout a na ně reagovat. Svůj názor můžete vyjádřit buď prostřednictvím redakce, nebo přímo na webu zanecháním komentáře ve spodní části každého zveřejněného článku.