Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálmajor Václav Vítanovský  

Do nového roku 1961

Podplukovník Ladislav Soukal a kol.

Za další zvýšení úrovně vědecké práce v Čs. lidové armádě
Plukovník Jan Voštera Bojová připravenost ozbrojených sil vzhledem ke vzrůstající palebné síle bojových prostředků (raketových zbraní) a význam opatření zabezpečujících vojska před překvapivým napadením nepřítele
Podplukovník Jaromír Ulč Některé otázky vedení průzkumu v soudobých podmínkách boje a operace
Podplukovník Josef Mikulec Některé zásady organizace týlu v soudobých podmínkách vedení útočných operací
Technik podplukovník Jan Žižka Zabezpečení frontové útočné operace počátečního období války výzbroji a municí
Major Miloslav Kacl Využití vzdušného průzkumu vševojskovými štáby
Major Jaroslav Hamerník Palubní panoramatické radiolokátory a vzdušný průzkum
Major Miloslav Zelníček Organizování a provádění součinnosti mezi prostředky PVO armády, PVOS a frontu
Podplukovník Evžen Kocmich Otázky součinnosti uvnitř štábů a mezí štáby druhů vojsk, především ke sladění činnosti s atomovými údery
Major Jan Zeman Některé zkušenosti z AOC z oboru plánování a řízení vzdušného průzkumu na stupni APVOSL
Podplukovník Josef Krčmář

Některé poznatky z metody práce ženijních náčelníků a jejich štábů při organizaci a plánování ženijního zabezpečení

Podplukovník Josef Krčmář Bojové možnosti americké taktické letecké armády při podpoře pozemních vojsk v soudobé operaci
generálmajor Jan Knotek K problému obklíčeni a ničení nepřátelských uskupení
pplk. Augustin Hujsa K některým údajům pro plánování použití atomových zbraní a ostatních prostředků hromadného ničení
pplk. Zdeněk Šulc K otázce přeprav a přepravních prostředků
pplk. Zdeněk Šulc

Ještě k některým ženijním opatřením, zabezpečujícím vysoké tempo a nepřetržitost útočné operace

kpt. Jaroslav Beran Nepřetržitost velení a spojení v současné operaci
  Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů