Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Kapitán Dr. Milan Špičák

Sovětské pomoc- pilíř vojenské politiky KSČ při budování materiálně technické základny ČSLA v období 1.5LP

Kolektiv operační správy Bojová činnost tankové armády v útočné operaci v počátečním období války
Generálmajor Jan Knotek K charakteru útočných operací
Major Otakar Vlach Letecké zabezpečení útočné operace armády
Kapitán Boris Neoral Základní otázky organizace a provádění ochrany proti ZHN u letectva

Major Bohuslav Mervart, major Miroslav Lakomý

Vyvedení tankové divize zpod úderů zbraní hromadného ničení
Podplukovník Jaroslav Šebek Ženijní zabezpečení raketových vojsk v útočné operaci
Inženýr major Ing. Josef Čihák Zásobování vojsk v poli
Plukovník Josef Průša K některým otázkám utajeného velení
Plukovník Josef Varvařovský Vliv hlavních rysů soudobých útočných operaci na podmínky pro obklíčení a zničení nepřátelských uskupení
Podplukovník Jaroslav Šebek

Bojová činnost dělostřelectva při násilném přechodu vodního toku v hloubce nepřátelské bojové sestavy

Podplukovník Jaroslav Šebek Organizace a provádění přesunů na velké vzdálenosti k zasazení do útoku z chodu
Major Miroslav Gregorovič Některé problémy materiálního a technického zabezpečení armádní útočné operace
Podplukovník Ján Bačkovský K některým otázkám plánování vědecké práce v armádě
Bohuslav Vaisar Na pomoc vědecké práci a výzkumu v Československé lidové armádě