Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník Václav Roučka Bojová pohotovost vojsk ČSLA                                                  
Kol. VVO/OS Vedení operací v horském terénu
Podplukovník Josef Mrázek Ničení zbraní hromadného ničení vzdušnými výsadky
Major Radomil Ropek Dobytí a udržení přepravišť a předmostí vzdušnými výsadky
Generál major Ladislav Jilma Použití vrtulníků při násilném přechodu vodních toků
Major Zdeněk Kác Bojové použití dopravně výsadkového a zásobovacího letectva v soudobých operacích
Podplukovník Zdeněk Šik Dělostřelecké zabezpečení vzdušných výsadků v soudobém boji
Podplukovník Miroslav Nedvěd, major Bořivoj Lang Některé zkušenosti z práce štábu divize v poli                                                                      
Plukovník Josef Mikulec Význam určování zadní hranice frontového týlu
Major Miroslav Merhaut K připravované reorganizaci svazků amerických pozemních sil
Plukovník Oldřich Kvapil K článkům „ několik poznámek k obranné operaci armády“ a „Obrana v útoku“
Podplukovník Bohumil Sobotka Bojové použití raket a dělostřelectva k zabezpečení překonávání vodních překážek
Plukovník Josef Průša Rozbor výchozích kalkulačních jednotek pro plánování frontových a armádních operací
Plukovník doc. CSc. Jaroslav Mašek K zvláštnímu číslu Vojenské mysli a k některým otázkám obsahového řízení vědecké práce

Generálmajor Jaromír Vyhnánek, plukovník Václav Michalec

K vydání knihy „O charakteru soudobé války"
  Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů