Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník Josef Průša Do nového roku 1962
Kolektiv štábu 2. vojenského okruhu Plánování a organizace přesunů na velké vzdálenosti
Generálmajor Jan Knotek: Přesuny v soudobé operaci
Podplukovník Jiří Kavena Některé otázky práce štábu divize při plánování přesunu vojsk
Podplukovník Jiří Chalupa Některé poznatky z plánování přesunů a pořádkové služby v motostřelecké divizi
Podplukovník Jaromír Ulč Některé poznatky ze zpravodajské činnosti v počátečním období války
Major Luděk Stodůlka Velení silám a prostředkům PVO v počátečním období války
Plukovník Richard Pekař Velení a spojení v soudobých operacích vševojskové armády za pohybu
Plukovník Ludvík Varvařovský Organizace a přemísťování míst velení
Major Vincent Vasilko Některé zkušenosti z plánování a provádění jaderných úderů štábem vševojskové armády a štábem divize
Major Jiří Brus Náplň práce složek a oddělení vyššího svazu při plánování a provádění jaderných úderů a ochrany proti účinkům atomových zbraní
Podplukovník Ján Bačkovský Některé poznatky z práce informačního oddělení frontu
Major Václav Žáček, Major Karel Kalián Překonáváni rozsáhlých zamořených prostorů s vysokou úrovní radiace
Podplukovník Josef Brož Bojové použití raketových vojsk a dělostřelectva při zabezpečení vzdušných výsadků
Generálmajor Josef Slabý Zásobování vojsk vodou v poli
Podplukovník Miloš Brabenec Některé otázky převedení divize do operační podřízenosti jiné armády během útočné operace
Kolektiv štábu 14. motostřelecké divize K vojenskovědecké práci na stupni svazku
Major Bohuslav Kröhn Vztah operačně taktických pracovníků k otázkám technického rozvoje
  Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů