Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník Jan Raban Některé problémy strategického soustředění a rozvinutí ozbrojených sil v počátečním období války
Plukovník Otakar Bartoň K některým problémům dělostřeleckého průzkumu
Major Boris Neoral Součinnost letectva s raketovými vojsky v soudobé operaci

Podplukovník Rudolf Kulhavý

Zkušenosti z velení tankové divizi
Major Miroslav Vítek Boj se zbraněmi hromadného ničení nepřítele

Plukovník Josef Kudrnovský:

O Problém malých a velkých raket v procesu rozhodování o použití jaderných zbraní

Major František Franzl

Některé otázky ochrany velitelského stanoviště vševojskové armády proti zbraním hromadného ničeni
Kolektiv štábu 14. msd K organizaci plukovních taktických cvičení štábem svazku
Podplukovník Zdeněk Hradecký K některým otázkám mechanizace štábních prací a mechanizace velení
Plukovník Jiří Kuzin , major Zdeněk Procházka Vliv morálního opotřebováni vojenské techniky na ozbrojený zápas
Podplukovník Jaromír Langer Vojenský a ekonomický význam ropy a pohonných hmot v NSR
Podplukovník Josef Brož Palebná příprava při střetném sražení
Podplukovník Vlastimil Lidický K otázce přesunů
Podplukovník Ladislav Jaček K některým otázkám přeskupení a přesunů
Podplukovník Josef Bláha Některé zkušenosti z práce štábu divize v poli
Podplukovník Miroslav Nedvěd K přemísťování míst velení u svazku
Inženýr podplukovník Ludvík Jančář Zásobováni vojsk vodou v poli
Major Jaroslav Charvát Zkušenosti z uvádění svazku do bojové pohotovosti
Plukovník Jiří Větvička Slovo k normalizaci vojenské terminologie
Plukovník Josef Průša Průběh konference o vědecké práci v armádě