Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník Rudolf Stuchel Některé otázky obranné operace armády
Podplukovník Zdeněk Hradecký Způsoby a formy obrany na taktickém stupni
Plukovník Josef Průša Obrana vševojskového svazku
Major Bohuslav Havlíček Raketové vojsko a dělostřelectvo v obranné operaci
Podplukovník Kamil Ergens Nové zásady pro organizaci technického zabezpečení obranného boje
Podplukovník Jaroslav Píchovec Ženijní materiální a technické zabezpečení vševojskové armády v obraně
Plukovník F. Berný a podplukovník V. Machulda Týlové zabezpečení tankové divize při přechodu do dočasné obrany
Major M. Vítek a podplukovník V. Hodoušek Kvalitativní poměr sil ve zbraních hromadného ničení
Major Václav Hamr Kvantitativní a kvalitativní poměr sil v letectvu
Podplukovník Novotný, podplukovník Kubín, major Sovák, major Jahoda Pravítko pro určení hlavních parametrů atomových úderů
Generálmajor Václav Vitanovský Některé nové pohledy na organizaci a zabezpečení přesunů
Podplukovník Josef Brož Organizace boje s letectvem a s prostředky vzdušného napadení nepřítele ve frontové útočné operaci
Podplukovník Jaromír Langer K organizaci a přemisťovaní míst velení
Podplukovník Jaroslav Šebek Plánování a organizace přesunů na velké vzdálenosti
Plukovník Josef Průša Celoarmádní konference k otázkám dalšího rozvoje vědecké práce v ČSLA
Generálporučík Ladislav Kolovratník Vědecká práce na VA AZ
Major Bohuslav Kröhn Takticko-technický výzkum v ČSLA
  Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů