Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálmajor Václav Vitanovský Vojenská mysl pro splnění základního úkolu výcvikového roku 1963
Generálmajor CSc. Václav Matička Obklíčení a ničení nepřátelských uskupení v průběhu útočných operací počátečního období války
Plukovník Ján Koreň Vliv rozsáhlých zamořených prostorů na operace počátečního období války

Kapitán Ladislav Lubeník

Úloha a místo dělostřeleckého průzkumného leteckého pluku v boji proti zbraním hromadného ničení

Podplukovník Václav Kynčl, major Josef Velen, kapitán Vladimír Svoboda

Použití dělostřelectva tankové divize druhého sledu armády
Plukovník Ing. Ludvík Ondrůj Zjišťování a vyhodnocování radiační situace na území státu
Podplukovník Ladislav Jaček Zaměření operační přípravy v novém roce

Kol. SNS operačního oddělení operační správy GŠ

K otázce velení svazu
Podplukovník Zdeněk Šik Metodika práce štábu armády při určování cílů pro jaderné údery
Podplukovník František Jeniš Vojenské přípravy evropských válčišť severoatlantického paktu
Generálmajor Václav Vitanovský Boj se zbraněmi hromadného ničení
Podplukovník Josef Brož Některé názory na použití raketových vojsk a dělostřelectva při usazování armády druhého sledu frontu
Podplukovník Jaroslav Šebek Některé problémy strategického soustředění a rozvinutí ozbrojených sil v počátečním období války

Major Jaroslav Novotný

Organizace velení tankovému pluku

Generálmajor Josef Slabý

Týl tankové divize v obraně