Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník Jan Štefka K některým otázkám organizace, plánování a vedení další armádní operace
Podplukovník Milan Novotný, major Emil Sovák K otázkám bojového použití raketových útvarů a dělostřelectva ve druhé armádní operaci
Podplukovník Josef Brož Rozdělení cílů mezi raketové vojsko a letectvo
Podplukovník Hynek Ondrášek, major Jaromír Švácha

Boj svazku s prostředky jaderného napadení

Major Jaroslav Řebíček Vojsková radiační hlásná sít v útočném boji tankového svazku
Major Evžen Mach K týlovému zabezpečení a práci týlu armády při přerůstání armádních operací
Plukovník Jiří Kuzin Týlové zabezpečení pluku bojujícího odtrženě od hlavních sil divize
Podplukovník Josef Hrabovský Zkušenosti z velení tankové divizi v soudobých podmínkách
Podplukovník Radim Drtílek Praktické poznatky z velení a řízení operačního týlu
Podplukovník Vlastimil Lidický Obklíčení a ničení nepřátelských uskupení v průběhu útočných operací počátečního období války
Podplukovník Vojtěch Machulda Zásady týlového zabezpečení při obklíčení a ničení nepřátelských uskupení
Podplukovník Csc. Josef Průša K perspektivám systému velení v soudobé operaci
Podplukovník Csc. Václav Matička Poloautomatizované řízení štábních nácviku
Podplukovník Jiří Kavena Využití mechanizačních prostředků při velení na stupni štábu armády a divize