Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor článek

Podplukovník JUDr. Zdeněk Lohnický, podplukovník JUDr. Václav Šedivý, podplukovník JUDr. Ladislav Zázvůrek

Za zvědečtění boje proti kriminalitě v ČSLA
Plukovník Juraj Repčin, plukovník Augustin Procházka Přechod motostřelecké divize do dočasné obrany
Plukovník Jan Svoboda Maskování v obranné operaci vševojskové armády
Generálmajor Josef Slabý Týlové zabezpečeni armádní obranné operace
Podplukovník Josef Mrázek Aktivní bojová činnost vzdušných výsadků
Podplukovník Karel Pezl Použiti vrtulníkového letectva svazků

Podplukovník Karel Kroupa

Práce štábu divize při plánování vrtulníkového výsadku
Podplukovník Jaroslav Kalla Automatizovaný zpravodajský systém v pozemních silách USA
Plukovník Rudolf Stuchel K některým otázkám obranné operace a boje
Podplukovník Radomil Ropek Zkušenosti z použití vrtulníkového výsadku
Podplukovník Josef Brož Některé názory na bojové použití raketových a dělostřeleckých prostředků při přechodu vojsk do dočasné obrany
Plukovník Augustin Horáček Zkušenosti z uvádění vojsk do bojové pohotovosti
Major Josef Bergman, major Vincent Vasilko Zkušenosti z uvádění vojsk do bojové pohotovosti