Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálporučík Ladislav Kolovratník Do patnáctého roku Vojenské mysli

Inženýr-plukovník P. N. Tkačenko, starší vědecký pracovník, kandidát technických věd

plukovník B. I. Fedotov, docent, kandidát vojenských věd

Základní požadavky na automatizované systémy velení vojskům a možné zásady jejich výstavby
Podplukovník Ladislav Jaček K operační přípravě v roce 1965
Podplukovník Leo Pernica, podplukovník František Franzl Vliv stálých povětrnostních činitelů na operační přesuny

Podplukovník Miroslav Nedvěd

Některé problémy přesunů a pořádkové služby
Major Miroslav Škop, nadporučík Jan Červinka, promovaný matematik Automatizace plánování přesunů

Plukovník Jan Raban

K soudobým otázkám pořádkové služby

Maior Ing. Stanislav Těšínský

Manévr ženijními dopravními prostředky a jeho optimální perspektivní zabezpečení
Plukovník Jiří Kuzin Některé otázky týlového zabezpečení přesunu divize na velké vzdálenosti

Plukovník Václav Mejda

Možnosti vzdušného průzkumu protivníka

Generálmajor Jan Knotek

K některým otázkám operační přípravy
Plukovník CSc. Ludvík Varvařovský Ke studiu nového Polního řádu

Plukovník Ladislav Soukal

Nové způsoby pozemního průzkumu v soudobém boji

Podplukovník Miroslav Nedvěd

Současné problémy zabezpečení činnosti vojsk