Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Náměstek ministra národní obrany generálmajor František Šádek Prvořadý úkol-každodenně upevňovat vojenskou kázeň
Podplukovník Václav Melichar, CSc. Aktuální pohledy na pražskou operaci

Podplukovník Bohuslav Kröhn

Metoda PERT a možnosti jejího použití ve vojenském technickém rozvoji

Podplukovník Jiří Nečas

Manévr podél fronty

Major Josef Volf

Sběr a přenos informací v rámci svazku

Podplukovník Oldřich Dukát

Systém velení hlavňovému dělostřelectvu v rámci svazku

Major Jaroslav Šmídl

K některým otázkám plánování a řízení ženijního zabezpečení útočné činnosti divize

Plukovník Ladislav Soukal

Nové struktury orgánu velení v americké armádě
Plukovník Erich Rosický, plukovník Antonín Jašek, podplukovník Zdeněk Hradecký CSc. K otázkám teorie velení a automatizace

Podplukovník Vojtěch Machulda CSc.

Organizace týlu v útočné operaci počátečního období války

Podplukovník Otakar Gembala, podplukovník Cyril Rabušic

Politická práce v boji

Podplukovník Josef Mrázek

Vysazení a bojová činnost výsadkového svazku

Podplukovník Vlastimil Slezák

Změny v použití raket a dělostřelectva

Major Jaroslav Čevela

PVO – druh bojové činnosti vojsk

Podplukovník Ladislav Hladeček

K otázkám ženijního zabezpečení