Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor článek
Plukovník Josef Čepický K usnesení o kázni

Generálmajor I. I. Anurejev, doktor vojenských věd

Obsah a význam teorie operačního výzkumu ve vojenství
Podplukovník Otakar Gembala Politické zabezpečení útočné operace
Podplukovník Karel Pezl, podplukovník František Grainer Přechod vodního toku v armádní útočné operaci

Major Václav Růžička

Dělostřelecké zabezpečení násilného přechodu vodního toku

Podplukovník Miloš Březina, CSc.

Varování vojsk před chemickým napadením, radíoaktivním zamořením a použitím bojových biologických prostředků

Major Oldřich Kozubek

Spoiení při zdravotnickém zabezpečení

Podplukovník Tomáš Kašpar

Mechanizace zásobování v pozemních silách francouzské armády

Podplukovník Ladislav Jaček, podplukovník Karel Pezl, podplukovník Vojtěch Machulda, CSc., podplukovník Antonín Janata

Součinnost při řízení operačních přesunů

Podplukovník Vladimír Pecánek

Boj bez použití jaderných zbraní

Podplukovník Ivan Kutín

Pohotovost vzdušných výsadků k vysazení

Major Vladimír Kutnar

Týlové zabezpečení vojsk