Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník Josef Průša, CSc. Vědecká konference o rozvoji velení
Generálporučík Václav Vitanovský K otázkám vojenské doktríny
Generálmajor Jan Knotek Rozvoj velení a jeho teorie
Major Jaromír Vlach K zásadním otázkám operačního výzkumu ve vojenství
Plukovník František Brátka Automatizovaný systém velení ve vševojskové armádě
Kolektiv štábu spojovacího vojska Perspektivní spojovací soustava
Podplukovník ing. Zdeněk Prouza, podplukovník ing. Vlastimil Ježek Perspektivní plán výstavby armády
Major Miroslav Rybák Metodika práce štábu svazku
Podplukovník Rudolf Kulhavý Formalizace štábních dokumentů
Podplukovník Oldřich Dukát Zjednodušení štábních prací a dokumentace
Podplukovník Milan Matulík Bojové zajištění míst velení
Podplukovník Ivo Vlček, CSc., major Vladimír Bradáč Sběr a přenos informací v rámci svazku
Major František Borák Signální tabulka
Podplukovník Vladimír Pernica O jednotném čase ve štábech
Generálmajor Jan Voštera K novému předpisu pro polní službu štábu