Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník Zdeněk Hradecký, CSc Význam cvičení pro rozvoj teorie vojenského umění
Plukovník ing. Vladimír Šťastný Civilní a vojenská silniční doprava
Plukovník Ludvík Varvařovský, CSc Útočná operace bez použití jaderných zbraní
Podplukovník Vladimír Pecánek Útok bez použití jaderných zbraní
Podplukovník Adolf Tocháček, major Matej Jakoby Ničení nepřátelských jaderných prostředků dělostřelectvem
Major Vladimír Pacovský Zabezpečení činnosti leteckých útvarů z předsunutých letišť
Plukovník František Berný Týlové zabezpečení svazku při útoku v horském a zalesněném terénu
Major František Rada Zkušenosti z plukovního taktického cvičení
Major Vincenc Vasilko, major Josef Bergman Grafické zobrazovací metody
Plukovník Oldřich Kvapil Z praxe taktické přípravy velitelů a štábů
Plukovník Pravoslav Kalický Zmaření nenadálého jaderného napadení nepřítele
Major Václav Prokeš PVO členských států NATO na středoevropském válčišti
Podplukovník Emil Labuda, docent CSc Střetný boj svazku armády NSR
Podplukovník Josef Mikita Protiradiotechnická činnost u vševojskové armády
Plukovník technik Augustin Horáček Zabezpečení tankových svazků, působících odtrženě od hlavních sil vševojskové armády
Plukobník Josef Průša Československý vojenský atlas