Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník Jaromír Jašek, podplukovník Rudolf Kulhavý, podplukovník Ladislav Stach Základní tendence ve velení
Podplukovník Zdeněk Hradecký, CSc. K otázkám vojenské doktríny
Plukovník Emanuel Gramiš, CSc., podplukovník Jan Štefka Střetné sražení a střetný boj
Plukovník Ludvík Varvařovský, CSc. Zvláštnosti střetného boje v pohraničním sražení
Podplukovník Ivan Kutín Plánování použití taktického vrtulníkového výsadku
Podplukovník Alois Kadeřábek, CSc. Plán průzkumu vševojskové armády
Podplukovník Jan Macháček Možnosti rozvoje vrtulníkového letectva v podmínkách ČSLA
Podplukovník Vladimír Peřina Týlové zabezpečení pohraničního střetného sražení v POV
Podplukovník Karel Štěpánek, podplukovník Jiří Devera, podplukovník Josef Štěpán Bojová pohotovost vojsk
  Tanková divize bundeswehru v základních druzích boje
Beseda redakce Tendence vývoje a řešení vojskové pořádkové služby
Podplukovník Miloslav Táborský Zkušenosti z organizace spojeni za přesunů vojsk

Generálmajor Juraj Lalo

Civilní a vojenská silniční doprava
Podplukovník Miroslav Škop Využití samočinného počítače při cvičení