Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník Milan Ždímal Vojenskopolitické otázky XIII. sjezdu KSČ
Plukovník Ludvík Varvařovský, CSc. 15 let VAAZ vyznamenané Řádem republiky a Řádem rudé hvězdy
  Úkol vojenské vysoké školy
Plukovník Oldřich Kvapil Útok msd v horském a zalesněném terénu
Podplukovník Matej Jakoby Zvláštnosti útoku divízie z priameho dotyku s nepriateľom
Podplukovník František Kopecký Zjišťování ztrát od protitankových prostředků nepřítele
Major Vladimír Bradáč Získávání informaci o nepříteli plukem v útoku
Podplukovník Jaroslav Juha Součinnost štábu RVD ve štábu svazku
Podplukovník Vojtěch Tambor K násilným přechodům vodních toků
Podplukovník Ján Franko Vyhodnocováni radiační a chemické situace
  Vliv automatizace na organizaci štábu 7. americké armády
Inženýr podplukovník Ing. Lubomír Příleský, CSc., Inženýr podplukovník Ing. Milan Linhart, CSc. Reálné hodnocení významu atomových min
Podplukovník Vladimír Pecánek Zaujetí bojové sestavy v útočném boji bez použití JZ
Podplukovník František Cvrček, CSc. Úloha dělostřeleckého průzkumu při zjišťování cílů a zabezpečení palby RVD
Podplukovník Milan Ždímal Veřejné mínění o válce a míru