Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Rozhovor s podplukovníkem Dr. Luďkem Přikrylem, CSc. Přestavba výchovně vzdělávací soustavy vojáků z povolání
Plukovník Miloš Sedlář Metodologická problematika modelování ve velení
Podplukovník JUDr. Antonín Merta Právní aspekty vojenské kázně
Generálmajor Jan Knotek Aktuální otázky systému velení
Major Vladimír Bradáč Metodika práce štábu pluku
Podplukovník Miloslav Kacl Vzdušný průzkum na armádě a divizi
Podplukovník Milan Novotný Boj s jadernými prostředky taktického dosahu
Podplukovník Miroslav Škop, podporučík Ivan Korec - promovaný matematik Plánování palby na samočinném počítači
Podplukovník Jan Pechánek Automatizované systémy velení a práce štábů
Podplukovník Oldřich Smýkal K činnosti směrového důstojníka týlu
Podplukovník docent Emil Labuda, CSc., podplukovník Eduard Zedníček Boj na zdrženou
Plukovník Břetislav Tichý, podplukovník Jan Straka Poznatky z teritoriálních cvičení
Podplukovník Jaroslav Šebek Více pozornosti atomovým minám v NSR
Podplukovník Vladislav Nosek Mnohomluvnost ve velení
Major Miroslav Ryška Veřejné mínění o armádě
Podplukovník Ing. Milan Ždímal Aktuální Tuchačevskij