Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník Eduard Bejček, CSc. Nedílná velitelská pravomoc – princip velení a řízení
Generálmajor Jan Knotek Vojenská věda a teorie velení
Podplukovník doc. František Cvrček, CSc. Možnosti průzkumných prostředků divize pro palbu dělostřelectva
Inženýr podplukovník Milan Linhart, CSc., inženýr podplukovník Josef Coufal Zřizování míst velení v osadách
Plukovník Ludvík Ondrůj Použití chemických zbraní
Podplukovník František Nepožitek Řízení průzkumu divize a armády
Major Zdeněk Micka, major Václav Morev Činnost štábu průzkumního praporu v poli
Podplukovník Ján Franko Vyhodnocovanie účinkov jadrových výbuchov
Podplukovník Ladislav Jaček Grafické vyjádření metodiky práce
Podplukovník Josef Suda Zálohy pozemních sil USA a VB
Rozhovor s podplukovníkem Miroslavem Nedvědem a podplukovníkem Antonínem Dvořákem Zkušenosti z velení
Podplukovník Jiří Dojiva Reálně plánovat přesuny vojsk
Podplukovník Julius Medlík K problémům přeskupení vojsk
Podplukovník Rudolf Malík Msp při vyjití z obklíčení
Podplukovník Ing. Milan Ždímal Veřejné mínění o CO a přípravě obyvatelstva
Podplukovník Václav Melichar, CSc. Poměr sil a strategie Západu