Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálporučík Ing. Václav Vitanovský Do nového roku 1968

Podplukovník Ing. Miroslav Stránský

Budování systému statistických informaci v armádě

Major Ing. Miroslav Neumann

Klasifikace vojenských informaci

Jan Fiala

Armáda a únor

Plukovník Ing. Ladislav Hrbek, plukovník Ing. Jaromír Žítek

Vojenská oblast v obranném systému ČSSR

Podplukovník Ing. Vlastimil Lidický

Velení na teritoriu

Plukovník Ing. Karel Pezl

Příprava velitelů a štábů v tomto roce

Generálmaior Ing. Pravoslav Kalický

Odolnost operační sestavy frontového letectva

Podplukovník Karol Boledovič

Plánovanie technického zabezpečenia
  K počátečnímu období

Podplukovník PhDr. Milan Matouš, CSc.

Elita bundeswehru

Podplukovník Milan Matulik

Aeromobilní divize

Major Ing. Vladimír Bradáč

Časová analýza pronikání bojového úkolu

Podplukovník Ing. Josef Bláha, CSc., Ing. Josef Mencl, podplukovník MUDr. Zdeněk Sobotík

Za vyšší úroveň metodiky práce štábu

Podplukovník Ing. Josef Falout

K použití PTŘS