Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
 

Akční program armády

Generálmajor S.N.Kozlov O Padesát let Sovětských ozbrojených sil

Podplukovník Ing. Zdeněk Novák , CSc.

Vojenská sociologie a vojenská věda

Plukovnik gšt., promovaný právník, Ing. Josef Průša , CSc.

Vojenská mysl-tribuna teoretického vřeni

Václav Vlach

Vojenskopolitické aspekty současných čínsko-sovětských vztahů

Podplukovník Ing. Václav Muroň

Struktura vědního oboru vševojskové taktiky

Generálmajor Ing. Jan Knotek

K tvorbě systému vojenských informací

Podplukovník Ing. Josef Sedlák

Inovace a efekty ve vývojových procesech vojskových organismů
Podplukovník Ing. Jaroslav Juha Využití matematických metod na stupni divize
Podplukovník Ing. Vladimír Zuska Zvláštnosti bojového použití zmobilizovaných svazků

Podplukovník Ing. Jaroslav Juha

Racionalizace informační soustavy
Podplukovník Ing. Zdeněk Hradecký,CSc. Informační činnost zpravodajských orgánů
  Přechod k použití jaderných zbrani v operaci

Podplukovník Ing. Miloslav Škop

Informační služba v armádě USA

Podplukovník Ing. Josef Hrdlička

Vojenská technika Západu

Podplukovník PhDr. Jaroslav Pecka,

podplukovník PhDr. Miroslav Purkrábek

Základní životní podmínky vojáků z povolání
  Kandidátské disertační a habilitační práce