Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Generálmajor lng. Bohumil Špaček

K vojenské doktríně státu

Plukovník gšt. Ing. Josef Kudrno vský, CSs.

Informační proces a jeho modelování

Podplukovnik PhDr. Jaroslav Křížek, CSc.

Československé zahraniční vojsko 1914-1918

Generálmajor doc. Ing. Václav Matička, CSc.

Vzdělání věda a vojenské školství v ČSLA

Generálmajor Ing, Jan Knotek

Demokratizace ve veleni

Podplukovník Ing. Ivan Kutín

Taktické vrtulníkové výsadky

Podplukovník Ing. Otakar Vlach

Soudobé frontové letectvo

Podplukovník Ing. Stanislav Těšínský

Klamné ženijní přepravy

Podplukovník Ing. Stanislav Kareš

Železniční doprava v POV – ano či ne?

Podplukovník Ing. Jaroslav Juhn

Za větší zpřístupnění informací

Plukovník Dr. Miloš Sedlář

Otázky vědy v akčním programu

Plukovník Milan Sládeček, DrSc

Jak s modelem

Podplukovník Ing. Václav Skála

Jak demokracií v armádě?

Plukovník Ing. Zdeněk Dušánek

Útvary kontra ministerstvo?

Generálmajor Ing. Stanislav Procházka

K problémům obranyschopnosti státu

Plukovník gšt. Jaroslav Gottwald

K rozporu mezi požadavky a možnostmi státu a armády

Plukovník gšt. Jaroslav Klouda

Některé zkušenosti ze svazku

Podplukovník Ing. Miloslav Maťašák

Deformácie v oblasti štruktúry armády

Podplukovník MUDr. Milan Plhák

Vztah a postavení zdravotnické služby v armádě