Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník Ing. Jaromír Vyhnanovský

K diskusi o čs. Vojenské doktríně

Plukovník PhDr. Václav Hyndrák, CSc.

Vojenská doktrína první republiky

Plukovník Ing. Zdeněk Hradecký, CSc.

Vojenský informační systém

Major Ing. Jiří Křížek

Odchod divize

Podplukovník Ing. Václav Skála

Problémy organizace výcviku

Plukovník gšt. Ing. Alois Cvrk

První jaderný úder

Podplukovník Ing. Josef Falout

Otázky k zamyšlení

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Nolč, Dr. Mirko Večeřa

Kosmický průzkum a maskováni

Podplukovník Ing. František Skopec, podplukovník Ing. Přemek Vorlíček

Zápalné zbraně

Plukovník Ing. Odon Malkovský, podplukovník Ing. Bohuslav Špurek

Bojová pohotovost v oblasti týluBojová pohotovost v oblasti týlu
  Kandidátské disertační práceKandidátské disertační práce