Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Rozhovor s doc. generálmajorem gšt. Václavem Matičkou, CSc.

Realizace zákona o vysokých školách v armádě
Plukovník gšt. Josef Průša, CSc. K československé vojenské doktríně
Podplukovník Oldřich Mahler, CSc. Stručná charakteristika vojenského poměru sil
Plukovník Jiří Kuzin, major Jan Zahradníček Kybernetika a rozvoj teorie velení
Podplukovník Dr. Augustin Hubka Armáda a nová soustava řízeni
Podplukovník Jiří Brus, podplukovník Vladimír Kovář Průlom obrany nepřítele v POV zahájené bez použití JZ
plukovník gšt Bohuslav Kučera, major Vítězslav Krejčí Boj msp v horském a zalesněném terénu
Podplukovník Josef Talpa Průzkum divize a ničení ZHN
Podplukovník Ladislav Jaček Jak dál ve velitelských zaměstnáních
Podplukovník Oldřich Smýkal K pojmu týlové zabezpečení voják
Podplukovník Jaroslav Hanč, CSc. EHS při ekonomickém zabezpečení války na středoevropském válčišti
Podplukovník Josef Kožár Informační činnost zpravodajských orgánů
Podplukovník Miroslav Škop Automatizační technika v dělostřelectvu armády USA a Francie
Podplukovník Otakar Kratochvíl 1. Ženijní budování prostoru bojového rozmístění arb při přechodu do obrany
Major Vladimír Bradáč Typizované bojové dokumenty u pluku
Podplukovník Květoslav Manďák Směry rozvoje vojenského letectva
Plukovník Josef Marušák Tvorba informačního toku v ČSLA
Podplukovník doc. Ján Zvada, CSc. Odstrašování a strategie
Podplukovník Ing. Milan Ždímal Přemýšlení o reálném i nemyslitelném