Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník František Brátka, plukovník Josef Kepka Problémy vojenské vědy
Plukovník gšt. Ludvík Varvařovský, CSc. Vědeckovýzkumná a informační činnost ve vojenství
Generálmajor Jaromír Machač Vojenská věda a společenské vědy
Podplukovník František Dobiáš Výzkum vojenských faktorů světového vývoje
Podplukovník Ing. Milan Ždímal K sociologické analýze branného systému
Podplukovník Ladislav Jaček Statistika a sběr informací v operační a taktické přípravě
Podplukovník Břetislav Šnobl Jak dál s poměrem sil
Podplukovník Otakar Vlach K organizační struktuře vyšších štábů
Podplukovník Josef Falout Co nového v boji se ZHN
Podplukovník Ladislav Romaňák, major Josef Hozner K použití divizní dělostřelecké skupiny
Major Václav Konečný Ženijní zabezpečení ovr v útočném boji
Podplukovník František Humpola Operační zastírání a maskování ve velení a spojení
Podplukovník Jaroslav Hanč, CSc. Cíle ozbrojeného působení na ekonomiku EHS
Nadporučík Karel Hanák Kosmický průzkum USA
Plukovník Miloš Brabenec, CSc., major Zdeněk Hron Plánování vysazení operačního vzdušného výsadku metodou PERT
Podplukovník Bohumil Ret, major Ing. Zdeněk Odehnal Plánování vrtulníkového výsadku metodou CPM
Podplukovník Miroslav Škop Metodika a poznatky ze statistického šetření na cvičeních
Podplukovník doc. Ján Zvada, CSc. Odstrašování a strategie
Podplukovník Miroslav Nedvěd Dějiny vojenského umění