Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Rozhovor s plukovníkem Ing. Karlem Pezlem, podplukovníkem Ing. Stanislavem Hořejším, plukovníkem Ing. Vojtěchem Machuldou, CSc) K vydání nových předpisů o organizaci a vedení operací
Plukovník gšt. Ing. Ludvík Varvařovský, CSc. Revoluce ve vojenství a struktura vojsk
Plukovník gšt. Ing. Jaroslav Vinkler Postavení vědy v armádě a aktuální úkoly rozvoje výzkumu
Podplukovník Ing. Zdeněk Hradecký, CSc. Metodologické principy tvorby vojenského, integrovaného, automatizovaného informačního systému
Plukovník Ing. Antonín Jašek, CSc. Tendence rozvoje vojenství
Generálmaior Ing. Oldřich Kvapil, CSc. Vytváření smíšených odřadů během boje.
Podplukovník Vladimír Pernica Štáby a automatizace
Major Ing. Vladimír Bradáč Rozbor současného stavu prvních dvou úseků informačního toku velitelství pluku v útoku
Podplukovník Ing. František Dančák Plánování jaderných úderů pomocí samočinného počítače
Plukovník Ing. Alois Kursa, CSc. Účinnost úderu SBOL proti pozemním cílům
Podplukovník Miroslav Škop Automatizace palebného podsystému na taktických stupních velení
Podplukovník Karel Jaroš Využití jaderného průmyslu NSR pro válečné účely.
Podplukovník Josef Šebesta Metodika práce při vytváření smíšených odřadů
Generálmaior Jiří Štika O K činnosti NŠ a ZV svazku a útvaru PVOS
Podplukovník Ing. Milan Ždímal Symposium k sociologii vojenství