Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník ing. Vojtěch Fejlek

Strana a armáda předmnichovské republiky

Podplukovník ing. Jaromír Dočekal

Vedoucí úloha strany v branném systému ČSSR

Plukovník gšt. ing. Jiří Nečas

Obranná operace frontu

Podplukovník ing. Bohumil Ret, podplukovník ing. Ladislav Čech

K rozvoji polního systému velení

Podplukovník ing. Ladislav Čech

Poznatky ze semináře k systému polního velení ČSLA

Podplukovník ing. Ladislav Sommer

Vojska PVOS a některé problémy vzdušné operace

Major ing. Bohumil Beneš

Protivzdušná obrana

Podplukovník ing. Jaromír Lank, CSc.

Přímý průzkum ve prospěch palby RVD

Podplukovník ing. Alois Hynčík

Pohyblivá armádní základna

 

Boj s vojskovým letectvem

  Moderní PVO a perspektivy jejího vývoje

Podplukovník ing. Jaroslav Rulf

Jaderné zbraně kapitalistických armád

Podplukovník ing. Ladislav Dyčka, podplukovník ing. Jaromír Kunča

Zkušenosti z AOVŠC