Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník PhDr. František Nesvadba

KSČ a boj o lidovou armádu v letech druhé světové války

PhDr. Pal'o Drška

Boj KSČS o ľudovú armádu po oslobodení (1945-1948)

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Volba cílů

Plukovník ing. Ladislav Jaček

Základní linie řízení v branném systému státu

Podplukovník ing. Zdeněk Hron

Vzdušný výsadek při ovládnutí vodního toku

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Příprava velitelů a štábů

Podplukovník ing. František Skopec

Zjišťování parametrů jaderných výbuchů

Podplukovník ing. Miroslav Škop

Automatizační prostředky na cvičení

Podplukovník ing. Jaroslav Kmoníček

Proviantní zabezpečení vojsk
  Dosahování vysokého tempa útoku v horách
  Aspekty moderního válečného umění

Podplukovník PhDr. Miroslav Handl, CSc.

Vojenská politika Francie na začátku sedmdesátých let

Podplukovník ing. Eduard Kohut

Poznatky ze cvičení „Bratrství ve zbrani“