Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník PhDr. Miloslav Nejedlý, CSc.

Budování socialismu a vojenská politika strany

Podplukovník PhDr. Josef Matocha

K ekonomice školství v ČSLA

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

K místu a úloze operačního uměni

Podplukovník ing. Jaroslav Jílek, podplukovník ing. Miloš Prudil, kapitán ing. Jan Moutelík

Nad novým předpisem

(Oper-2-1)

Podplukovník ing. Vladimír Klouda

Mechanizace štábních prací

Podplukovník ing. Jiří Jaroš

Racionalizace informačních procesů u RVD

Podplukovník ing. Zdeněk Zeman

Mechanizace a automatizace velení týlu
  Polní řád a dnešek
  Ženijní zabezpečení při bojovém zajištění státní hranice

Podplukovník ing. Josef Chvojan

Operační možnosti západoněmeckého pozemního vojska v konvenční válce
 

Vybrané pojmy z oblasti velení

Podplukovník ing. Miroslav Škop

Využití mobilního samočinného počítače při cvičení