Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálmajor ing. Ferdinand Hanzal

Některé problémy vědy v ČSLA

Podplukovník PhDr. Ladislav Kopecký , CSc.

XXIV. sjezd KSSS a internacionální obrana socialismu

Generálmajor doc. ing. Václav Matička, CSc.

20 let VAAZ

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Vliv noci na průzkumnou činnost

Plukovník gšt. ing. Jiří Nečas, podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc.

Počáteční období války

Podplukovník PhDr. František Janeček

Aktuální problémy civilní obrany

Podplukovník ing. Jaromír Lank, CSc.

RVD v prvním jaderném úderu v nových podmínkách

Podplukovník ing. Jaroslav Juha

Dělostřelectvo v protipřípravě bez použití JZ

Podplukovník ing. Otakar Kratochvíl

Vliv ZHN na ženijní zabezpečení přesunu
  Rozvoj výsadkových a vznik aeromobilních svazků
  Ženijní zabezpečení překonávání pásma jaderných min
  Vybrané pojmy z oblasti velení

Podplukovník ing. Miroslav Škop

Automatizace velení

Podplukovník ing. Jan Konečný,   podplukovník ing. Ilja Dvořák

Výpočet dávek ozáření na MINSK-22