Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník gšt. Ing. Josef Průša, CSc.

K diskusi o vojenské doktríně

Plukovník gšt. Ing. Josef Kudrnovský, CSc.

Metodika analýzy informačního systému
Plukovník doc. Ing. František Cvrček, CSc Studium nepřítele- podklad rozhodování
Podplukovník Ing. Jiří Čermák, CSc Civilní obrana

Plukovník doc. Ing. Ivo Vlček, CSc.

Náčelník štábu divize a rozhodovací proces

Podplukovník Ing. Vladimír Pecánek

K některým problémům útoku

Podplukovník Ing. Karel Šedivý

Elektronická válka

Podplukovník Ing. Vojtěch Tambor

podplukovník Ing. Pavel Papáč

Súčinnosť pri znižovaní nebezpečia v jadrových zátarasoch

Plukovník Ing. Pavel Fiala, CSc.

Nové směry ve vojenském rádiovém spojení

Plukovník Ing. Josef Mareš

Použití vzdušných výsadků na Západě

Podplukovník PhDr. Zdeněk Nechvíle, CSc.

Zbrojně hospodářská koncepce Francie

Plukovník Václav Šizling

Proporcionalita v hodnostech důstojníků
  Kandidátská disertační práce

Major Ing. Karel Böhm

Boj s nízkoletícími cíli