Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Generálmajor v záloze Ing. Jan Knotek

Křižovatka vojenské strategie

Podplukovník PhDr. Ladislav Kopecký, CSc.

XIII. Sjezd a vojenská doktrína ČSSR
Podplukovník PhDr. Miloslav Broumský, CSc Vliv vědeckotechnického rozvoje na vývoj vojenské techniky

Podplukovník PhDr. Karel Richter

K normalizaci vojenské terminologie

Plukovník gšt. Ing. Richard Pekař, CSc., podplukovník Ing. Stanislav Kvasnička, podplukovník Ing. Jaroslav Šebek, major Ing. Josef Neruda, nadporučík Ing. Petr Schmiedberger

Automatizované řídicí systémy

Podplukovník Ing. Bohumil Čížek

Operační maskování frontového letectva

Podplukovník Ing. Jan Slavík

Průzkum a zneškodňování jaderných min

Podplukovník Ing. Stanislav Těšínský

Využití vodních cest

Podplukovník Ing. Ladislav Pomikálek

K zásobovaniu vojsk vodou vo vojne
  Problémy bojové činnosti v bezjaderném období války

Podplukovník PhDr. Zdeněk Nechvíle, CSc.

Zbrojně hospodářská koncepce Francie

Podplukovník Ing. Stanislav Chromec, CSc.

Analytické a statistické modely boje