Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálmajor PhDr. Alois Gros

Věda a praxe v rozvoji vojenství

Plukovník doc. ing. Zdeněk Hradecký, CSc.

K přípravě kádrů v oboru teorie veleníK přípravě kádrů v oboru teorie velení

Generálmajor doc. ing. Václav Matička, CSc.

Výchozí stanoviska čs. vojenské doktríny

Podplukovník ing. Jiří Brus

Přikrytí státní hranice

Plukovník ing. Josef Mareš

Protivýsadková obrana na teritoriu ČSSR

Plukovník ing. Jaromír Žítek

Branný systém ČSSR

Plukovník ing. Jiří Kavena, CSc.

Systémová charakteristika ozbrojeného zápasu

Podplukovník ing. Jaroslav Hamerník

Plánování výsadku v letectvu

Plukovník František Grznár

Niektoré aspekty integrácie PVO krajin Varšavskej zmluvy

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Palebné podklady k zasazení divize druhého sledu

Plukovník ing. Vladimír Šťastný

Civilní a vojenská silniční doprava
  Boj tankové armády v bezjaderném období války
  Útok bez použití jaderných zbraní

Podplukovník ing. Josef Šebesta

Zkušenosti z vytváření smíšených odřadů