Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník gšt. ing. Josef Průša, CSc.

Vojenská věda

Plukovník doc. ing. Zdeněk Hradecký, CSc.

Formy a obsah přípravy kádrů v oboru teorie velení na VAAZ
Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc. K využívání poznatků 2.světové války

Podplukovník PhDr. Jan Zahradníček, CSc.

Výzkum obranného systému státu

Plukovník ing. Miloš Brabenec, CSc.

Integrace vrtulníků do pozemních vojsk

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Úkoly vojskového letectva

Plukovník Ing. Rudolf Hurban

Taktické cvičení s využítím prvkov programovania

Podplukovník ing. Josef Falout

K operačnímu maskování

Podplukovník ing. Stanislav Nekut

Týlové zabezpečení v soudobé armádě

Podplukovník ing. Karel Ešpander

Tendence ve vývoji zásobovacího systému
  Ničení PVO nepřítele v pásmu průletu vzdušného výsadku

Podplukovník ing. Jaromír Ulč

Příprava teritoriálních orgánů bundeswehru

Plukovník PhDr. Miloš Sedlář, CSc.

K diskusi o oboru velení
  Habilitační práce

Major ing. František Ščučka

Velitel a maskování pochodu