Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník ing. Stanislav Chromec, CSc., podplukovník ing. Mikuláš Rybár

Matematické metody modelování boje

Podplukovník PhDr. Antonín Benčík, CSc.

Proč nevyšel velký plán povstání?

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Partyzánský bojPartyzánský boj

Podplukovník ing. Jaromír Ulč

Příprava teritoriálních štábů

Podplukovník ing. Ján Pet'k o

Příprava funkčních orgánů v otázkách obrany teritoriaPříprava funkčních orgánů v otázkách obrany teritoria

Plukovník ing. Jiří Chalupa, CSc.

Mobilita vojskové pořádkové služby

Podplukovník ing. Miroslav Stránský, CSc.

Řešení taktických úloh výpočetní technikou

Plukovník gšt. ing. Jaroslav Vinkler

Operační průzkum

Podplukovník ing. Jaroslav Juha

Protitanková obrana a kalkulaceProtitanková obrana a kalkulace

Podplukovník ing. Miroslav Škop

Palebný podsystém na stupni armáda

Podplukovník ing. František Páleník

Ženijní zabezpečení bojové činnosti výsadků
 

K hodnocení radiační situaceK hodnocení radiační situace

Podplukovník ing. Miroslav Merhaut

Názory velení NATO na překvapení