Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník Václav Šizling

Košický vládní program a poválečné organizace československé armády

Plukovník ing. Karel Pezl

Patnáct let Varšavské smlouvy-patnáct let společných cvičení
 

Lenin a internacionální povinnosti sovětských ozbrojených sil

Podplukovník PhDr. Miroslav Ryška

Socialistická armáda - nástroj státu k řešení vnitřních sociálně politických konfliktů socialistické společnosti

Podplukovník ing. Jaroslav Drahoš

Filosofické aspekty teorie veleníFilosofické aspekty teorie velení

Plukovník gšt. ing. Jiří Nečas

Boj s prostředky jaderného napadení

Plukovník doc. ing. Zdeněk Hradecký, CSc.

Mechanizace a automatizace polního systému velení

Podplukovník ing. Vladimír Bradáč, CSc.

Strojové řešení vyvedení vojsk

Podplukovník ing. Ondrej Šustek

Nepřítel a naše radioelektronické prostředky

Podplukovník ing. Miroslav Dvořák, CSc.

Evropské vodní cesty

Podplukovník ing. Miroslav Pomikálek

Zásobování vojsk pitnou vodou

Podplukovník ing. František Heřman

Plánování první útočné operace

Podplukovník Bořivoj Mareček

Jednotné hodnocení útvarů a svazků pomocí výpočetní techniky