Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník Jan Štefka K obranné operaci vševojskové armády
Plukovník CSc. Josef Průša Přechod motostřelecké divize do obrany
Podplukovník Josef Brož Použití raket a dělostřelectva pří přechodu vojsk armády z dočasné obrany do útoku
Podplukovník František Skopec, podplukovník Miroslav Mádr Ochrana proti atomovým zbraním v obraně
Major Jan Turek Zvláštnosti velení divizí pří přechodu do obrany
Podplukovník Zdeněk Šulc Zvláštnosti technického zabezpečení v obraně
Major Slavoj Havlíček Nové bojové řády vojska PVOS
Major Eugen Mayerberg Možnosti protiletadlových řízených střel typu HAWK
Podplukovník Miroslav Nedvěd K některým otázkám obrany
Plukovník Ludvík Varvařovský K některým problémům soudobé obrany
Plukovník Jan Raban Manévrování a protitanková obrana
Podplukovník Josef Mareš K otázkám vedení obranného boje a operace
Plukovník Ján Koreň Obrana vševojskového svazku
Podplukovník Milan Matulík Manévrová obrana prvosledového pluku v rámci obranného boje svazku
Major Josef Falout K činnosti raketové jednotky a dělostřelectva svazku v obraně
Podplukovník Ladislav Jaček Zvláštnosti přesunů v obranném boji

Podplukovník Vojtěch Machulda

K velení operačnímu týlu
Plukovník Ing. Vladimír Šťastný, kapitán Vratislav Linka Dočasné překládací prostory