Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Major Jiří Brus Střetné sražení v počátečním období války
Plukovník Oldřich Kvapil Obecné otázky střetného boje a střetného sražení
Plukovník Karel Rusov Střetní sražení vševojskové armády v útočné operaci počátečního období války
Major Zdeněk Krpata Protiradiotechnická činnost u vševojskové armády
Plukovník Pravoslav Kalický Použití soudobých i perspektivních kosmických prostředků pro válečné účely
Podplukovník Evžen Kocmich Metodika práce štábu armády v dynamice střetného sražení
Podplukovník František Nepožitek Poznatky průzkumného zabezpečení divize
Major Tomáš Vachálek Některé zkušenosti z divizního taktického cvičení

Podplukovník František Mikolášek

Činnost dělostřeleckých útvarů v útoku tankové divize v horském a zalesněném terénu
Major Jaroslav Novotný Komplexní štábní nácvik plukovního a praporního taktického cvičení
Generálmajor Jan Knotek K otázce štábních dokumentů
Plukovník Richard Pekař Využití televize ve vojenství
Major Miroslav Merhaut Strategické úderné velitelství amerických ozbrojených sil a možnosti jeho zasazení na evropském válčišti
Podplukovník Miroslav Nedvěd K organizaci a velení výcviku vojsk
Podplukovník František Veselý, podplukovník František Skopec Zásady ochrany proti zbraním hromadného ničení
Podplukovník Josef Bláha Použití dělostřelectva tankové divize druhého sledu armády
Podplukovník Zdeněk Šulc Násilný přechod vodních překážek v útočné operaci
Podplukovník Jaroslav Šebek Útočný boj v horském a zalesněném terénu