Celé číslo:  pdf symbol(2)

autor článek
Podplukovník Miroslav Broft, major Ján Pivovarči Vliv operaci Rudé armády na přípravu a průběh Slovenského národního povstání
Plukovník CSc. Ludvík Varvařovský Přechod z útoku do obrany a co s tím souvisí
Podplukovník CSc. Karel Novotný Některé zvláštnosti obrany v horském a zalesněném terénu
Plukovník Josef Čepický K některým otázkám řídicí práce velitelů a štábů

Podplukovník doc. CSc. Emil Labuda

Průzkum v obranné operaci vševojskové armády

Plukovník Otakar Šidlák, major Luděk Stodůlka

Cíle cvičeni BIG LIFT

                       

Podplukovník Josef Bláha

Přechod motostřelecké divize do obrany

Podplukovník František Skopec

Ochrana proti zbraním hromadného ničení
Plukovník MUDr. Ctibor Drbal Poznámky k některým názorům na léčebné odsunové zabezpečení předsunutých odřadů

Beseda redakce

K otázkám mechanizace a automatizace veleni