Redakční rada

Nabídka akcí

 Celé číslo:  pdf symbol(2)

autor článek

Podplukovník Miloš Sedlář

Metodologické problémy teorie velení
Podplukovník Rudolf Kulhavý Problémy racionalizace práce velitelů a štábů

Major Jaromír Vlach, promovaný matematik

Koncepce a metodika budování systému automatizace ve velení vojskům
Podplukovník Zdeněk Tronner, kapitán ing. Zdeněk Václavek Některé otázky zjišťování parametrů jaderných výbuchů

Podplukovník Jiří Kavena

Signální tabulky

Major Miloslav Polanský, promovaný filolog; Doc. dr. Lubomír Doležel, CSc; Doc. dr. P. Sgall, CSc., P. Piťha, promovaný filolog

Automatické zpracování vojenských jazykových informací

Podplukovník Antonín Škrášek

Budování automatizovaných systémů ve velení ozbrojených sil USA

Podplukovník Tomáš Kašpar

Zásobovací systém pozemních sil USA

Podplukovník Josef Kepka

Některé problémy automatizace velení
Major Miroslav Škop Využití ,,Grafomatu“