Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník JUDr. Václav Šedivý, podplukovník JUDr. Zdeněk Lohnický Za upevnění kázně a snížení trestnosti v ČSLA
Generálmajor Hubert Svitáček Nepřetržitost velení vojskům v počátečním období války
Major Milan Kubička Práce štábu divize po vyhlášení bojové pohotovosti
Podplukovník Miroslav Vítek Boj s taktickými prostředky jaderného napadení nepřítele
Plukovník Zdeněk Šik Raketové vojsko a dělostřelectvo v útočné operaci bez JZ
Podplukovník Jan Štefka Podíl informační skupiny na velení vojskům
Major Vladislav Nosek Pomůcky utajeného velení
Podplukovník Vojtěch Machulda, CSc., major Eduard Malinovský Prostorové spojení ve frontovém týlu
Podplukovník Vojtěch Machulda, CSc. Velení a spojeni při přemísťování TVS frontu a armády
Plukovník Antonín Šimon Součinnost ozbrojených sil, stranických, státních a hospodářských orgánů
Podplukovník Vladimír Peřina Týlové zabezpečení útvarů, podřízených náčelníkům druhů vojsk na stupni A a F
Plukovník Pravoslav Kalický Poznatky ze cvičení vojsk PVO
Podplukovník Ladislav Jaček Poznámky k řízení operační přípravy